Banka HesaplarıBağış Yap

Projeler

İnsani Yardım Projesi

İnsani yardım projeleri, afet mağdurlarına, savaşa, yoksulluğa ve azınlık gruplarına yönelik hafifletme, ilk yardım ve acil yardımlardan oluşmaktadır. Hep birlikte acıyı hafifletelim.

Eğitim Projesi

Eğitim Projesi, ihtiyacı olanların eğitim haklarını karşılayarak parlak bir neslin doğmasına destek olmayı amaçlıyor. Geleceğe daha iyi insan kaynağı sağlayalım.

Sağlık Projesi

Sağlık Projesi, hasta hastalara yardım etmek, sağlık ekipmanı temin etmek, sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarına destek olmak amacıyla yürütülen bir çalışmadır. Her insanın sağlık hakkı vardır.

Sürdürülebilir Kalkınma Projesi

Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri, uzun vadeli sonuçları olan, etkileri büyük, faydaları geniş olan ve birbiriyle bağlantılı olarak yürütülen projelerdir. Herkesin refahı için bu projeye destek verelim.