Hakkımızda

İstanbul merkezli Hayır Yolu Derneği, hayırseverlerin bağış ve yardımlarını ihtiyaç sahibi kimselere en yakın ve en kolay yoldan ulaştırmayı kendisine gaye edinmiştir. Mamafih, Filistin halkı için uluslararası arenada yardım faaliyetlerini yoğunlaştıran derneğimiz, şartlar ne olursa olsun söz konusu mazlum halka hizmet sunmayı kendisine şiar edinmiştir. Bu yardım faaliyetlerini de genel olarak Gazze ve Batı Şeria gibi işgal altındaki bölgelerde yoğunlaştırmıştır.

Filistin halkının haklı dava ve direnişini her şart ve ahvalde desteklemekte ve yardım çalışmalarının sistemli ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesine âzamî derecede dikkat etmektedir. Derneğimiz, faaliyetlerini gerçekleştirirken ulusal – uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler standartlarına uygun bir yardım politikası izlemektedir.